Close

7.1.2024 NA NOVÉM LISTU KNIHY (Jirka)

Přejeme Vám milostivý rok. Pokoj, který na tomto porušeném světě nelze nájít.

Naše kapelní a profesní angažovanost ohledně neuváženého kácení starých bučin Středomoravských Karpat snad také trochu přispěla ke změně hospodaření a rozložení těžeb do dlouhého časového úseku. Všem děkujeme za jakoukoliv pomoc. Největší obdiv ovšem směřuje k Zuzce Veverkové, která tenhle nelehký boj, mnohdy bezbřehého nevědomí, přes svoji křehkost, dokázala vybojovat.

Jihočeský písničkář Jiří Smrž vydal v nakladatelství Galén svoji antologii textů pod názvem Osud. Kniha je doplněná o chronologii životních setkání. Jedna z kapitol je věnována i naší více jak dvouleté společné tvůrčí dílně, z níž smíme neustále čerpat.

V nakladatelství Grada vyjde v letošním roce připravovaná kniha Petr Kjučukova. Dialog akademického přírodovědce Jeňýka Hofmeistera, specialisty na ochranu lesního prostředí Petra Kjučukova a venkovského hajného s kytarou, který rozpad monokultur uchopil v duchu sukcesních procesů, má za úkol rozčeřit stojatou vodu pokřiveného společenského pohledu na „uklizenou“ přírodu. Vše je ve stadiu velmi zajímavé práce.

Po několikatýdenním vánočním odpočinku se pomalu rozjíždí život kapely. Těšíme se na živé koncerty, na setkání, na nová místa.