Close

3.10.2023 REQUIEM ZA STARÉ BUKY (Jirka)

REQUIEM ZA STARÉ BUKY je koncert kapely LISTOVĚJ 28.10.2023 v 18 hodin v sále OÚ ve Snovídkách

Konečnost se završuje proměnou. Triumfální přerod ohraničeného času do věčného koloběhu. Stromy jsou v tomto paralelou lidského života. Zpečetěním smyslu, údiv ze stvoření. Umlčením marnosti, která škrtí vše živé. Kácení 200 let starých buků ve Ždánickém lese je proviněním se proti životu. A to nejen proti životu lesa, leč PROTI životu jako takovému. Kdo z nás nepatrných je o jediný list moudřejší než příroda, která nejlépe ví jaký další záměr je připravený v úctyhodném věku a monumentálnosti oněch stromů. Rozhodnutí pýchy a tvrdých srdcí znevažuje zákon nevyslovený lidskou rukou, leč samotnou věčností. Neúcta k dědictví krajiny, ztráta selského myšlení, odklon od tvůrčí síly jako by se zhmotnil ve frašce technokratických propočtů a nezodpovědného kšeftu skrývajícího se vždy za stejným jmenovatelem. Tady a teď, okamžitý zisk. Les žije v cyklech stejně jako zimu střídá jaro, staré ochraňuje nově narozené, zralost vydává plody, otec vychovává syna. I krev a míza mají paměť. Plošné, necyklické odkacování náletu dřevin lze bez nadsázky přirovnat k životu dítěte bez mateřské péče. Nebezpečí, smrt a zmar jsou blíže než je zdrávo. Náš koncert bude nejen modlitbou za staré stromy Ždánického lesa, které namísto služby životu končí za nicotný peníz v ruce přesyceného trhu. Bude písní prosící o vědomí posvátné úcty ke krajině. Poděkováním těm, jímž nebylo lhostejno pochopit, že nový život vyrůstá na zdravých rozhodnutí přítomných životů.