Close

8.2.2018 ČÍHOŠŤ (Jirka)

25. února tomu bude 68 roků, co komunistická zlovůle brutálním způsobem zavraždila jednoho z velikých synů Vysočiny, P. Josefa Toufara. Člověka, který dle dochovaných vzpomínek pamětníků měl blízko k lidem. Láskou, radou, pomocí, přítomností. Byl bytostí, které si určitý kraj v určitou dobu přitáhne, aby jejich světlo ukazovalo cestu ostatním. Je nám velikou ctí, že jsme mohli přijmout pozvání k uctění památky umučení P. Josefa Toufara v době, kdy náš národ zapomíná cenu svobody a plná spíž je mnohým více, než morální hodnoty a paměť. Náš koncert začíná v 10 hod. v číhošťském kostele. V 11 hod. bude sloužena mše svatá.