Close

9.4.2018 ODRY (Jirka)

V Odrách a v kraji řeky Moravice, dříme neurčitelná bezútěšnost. Je těžké říct, zdali je to dědictví sudetských bezpráví na Češích a na Němcích se všemi následujícími negativy. Nebo tomu přispívá atmosféra plošně rozpadlých lesů. Odpověď znají snad jen lidé v tomto kraji žijící. Dobré a hlavní ovšem je to, že obroda přichází zespod. V tomto případě od neobyčejně obyčejných lidí kolem ekologicky-vlastivědného centra, sídlících v bývalé šatlavě, odkud vzcházejí podněty a činnost směřující ke vztahu ke krajině. K domovu ukotvenému v pevných kořenech.