Close

Novinky

1.9.2019 HORNÍ VILÉMOVICE (Jirka)

Vilémovický kostel je po právu chráněn statutem kulturní památky. Nejen pro svoji architekturu, starobylost a vnitřní uspořádání, ale také proto, že ze zdejšího sboru vzešla většina evangelických center na jihovýchodní straně Vysočiny. Zažili jsme tu doslova sváteční koncert. Nevídaná návštěvnost, za okny kapky deště a otevírající se zádveří tolik vytouženého tajemného podzimu. Společenství věřících lidí, kteří se touží setkávat, je vždy příslibem uzdravení přesycené, přetechnizované společnosti, hledající samu sebe ve slepých uličkách požitků.

17. a 18.8.2019 ŽIHLE, LUKOVÁ, POTVOROV, MLADOTICE (Jirka)

“Tour západní Čechy” bylo pro nás velikým překvapením. Kraj s pohnutou historií, všeobecně vnímaný jako vykořeněný prostor se stigmaty českoněmeckého soužití, nám přichystal nečekaný zážitek. Pozornost a návštěvnost posluchačů byla v mantinelech okrajových žánrů nevídaná. Lyrická hudba souzněla se zádumčivou krajinou a náznaky přicházejícího podzimu. Také jsme konečně na sebe měli čas. Navštívili jsme Rabštejn Nad Střelou, městečko čarokrásné. V rodinné restauraci ve vesnici Štědrá (kterou mimochodem doporučujeme jako ideální základnu všem vlastivědným badatelům) proběhlo večerní soustředění v kulečníku. Barokní kostel v Žihli, dobří duchové z Lukové, věkovitý chrám v Potvorově a akustika Santiniho mladotické kaple zůstanou nejspíš trvale zapsány v paměti našich hudebních cest.

27.7.2019 Sv. TROJICE U TRHOVÝCH SVINŮ (Jirka)

Příroda, duch a historie Novohradských hor stále nabízí nerozmělněný pocit vztahu člověka k zemi. Neodbytná potřeba hledat a nalézat kořeny, neutuchající touha spojení s těmi na jejichž životech vyrostl náš život. V promodlených místech, svatyních přírody, v zázračných pramenech tohle vše nalézám. Děkujeme za veliký zážitek připsat naše písně do zdí zrekonstruovaného barokního kostela na Sv. Trojici.

14.7.2019 KAPLE Sv. FLORIÁNA A ŠEBESTIÁNA, BZENEC (Jirka)

Do pomyslné kroniky našeho hudebního putování se od dnešního dne zapsala i nově zrekonstruovaná kaple nad slováckým městečkem Bzenec. Dominanta města uprostřed vinohradů s výhledy na Bílé Karpaty a moravskou Saharu Vátých písků v krajině utvářené na mořském dně. Nedělní podvečer, malované sklípky, slovácké nářečí a nefalšovaná moravská pohostinnost kupodivu rezonovaly i v melancholické náladě vysočinských písní. Děkujeme.

7.7.2019 Sv. MATOUŠ, DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH (Jirka)

Letní putování krajinou, dotknutí se míst tak výmluvných jako je Sv. Matouš v Orlických horách, Libice nad Doubravou v podhůří Železných hor, malebná klementická náves, přirozeně nutí člověka usebrat si myšlenky. Ostatně tohle je nejspíš pravý cíl putování. Inventura dosavadního života. Ač náš společný poklad je jako všechny poklady světa uložen v hliněné nádobě, děkuji za něj. Řece Orlici pod Zemskou bránou, tichu kostela ve Vrchní Orlici, u hrobu Aničky Tomanové, uprostřed léta.