Close

Novinky

3.3.2018 ČÍHOŠŤ JEŠTĚ JEDNOU (Jirka)

Tma nenávisti vzniká na hraně světla druhého člověka. Jiná tvář strachu nahoty. Přiznání si vlastního limitu. Pod silou zážitku vracím se často do Číhoště, kde jsme měli tu čest odehrát koncert. Toufarův hrob v kryptě kostela, fara, v níž žil, ale i dochované relikvie jeho života, jsou pro mě pramenem síly, z níž dodnes čerpám. Mrazivé ráno umocňovalo pocity běsnění odvázané zrůdy komunismu. Myšlenky na bezmocné, zmrzlé, hladové a trpící za naši svobodu, která nám uniká v totalitě konzumu. Děkujeme za vlídné přijetí a pohostinnost.

12.2.2018 KŘÍŽOVÁ CESTA UZDRAVENÍ (na přímluvu stigmatizované Aničky Tomanové)

Za Osovou Bítýškou, v polích za třídvorskou alejí, vzniká v těchto dnech z víry a práce dobrodinců nový středobod v krajině. Prosté dílo, čtrnáct výjevů křížové cesty brněnských výtvarníků Petra Veselého a jeho dcery Marie Kapounové, zasazených do kamenných stél. Kříž jako upomínka naší naděje – to vše v kulisách starých lip, borovic a bříz. Síla místa k tomu všemu jakoby dávno připraveného, nabízející setkání se svým nitrem, odleskem stvořitele a přímluvkyní za uzdravení duše, těla a národa, stigmatizovanou Aničkou Tomanovou. Chudou dívkou z podhůří Orlických hor, obdarovanou schopnostmi brát bolesti druhých na sebe, jak za svého života, tak i po něm, jíž bychom na tomto místě rádi projevili nemálo vděčnosti. Chcete-li společně s námi zanechat budoucím generacím místo k usebrání, máte s laskavým poděkováním možnost formou transparentního účtu 3108105043/0800, který zanikne 20. května 2018 v 15 hodin na letniční neděli v den vysvěcení křížové cesty. Berte toto psaní též jako pozvánku k slavnostnímu vysvěcení a předání křížové cesty Bohu a krajině. Seznam dárců a vyúčtování nutných výdajů bude formou výpisu z účtu k dispozici u P. Jiřího Jeniše – faráře v Osové Bítýšce nebo na vývěsce kostela. S úctou za všechny, kdo přispívají modlitbou, radou, darem či rukou pomocnou Oldřich Machát, Jiří Jeniš, Jiří Nohel.

8.2.2018 ČÍHOŠŤ (Jirka)

25. února tomu bude 68 roků, co komunistická zlovůle brutálním způsobem zavraždila jednoho z velikých synů Vysočiny, P. Josefa Toufara. Člověka, který dle dochovaných vzpomínek pamětníků měl blízko k lidem. Láskou, radou, pomocí, přítomností. Byl bytostí, které si určitý kraj v určitou dobu přitáhne, aby jejich světlo ukazovalo cestu ostatním. Je nám velikou ctí, že jsme mohli přijmout pozvání k uctění památky umučení P. Josefa Toufara v době, kdy náš národ zapomíná cenu svobody a plná spíž je mnohým více, než morální hodnoty a paměť. Náš koncert začíná v 10 hod. v číhošťském kostele. V 11 hod. bude sloužena mše svatá.

3.2.2018 MUŽ, KTERÝ SÁZÍ STROMY (Jirka)

Muž, který sází stromy je název časosběrného pořadu, který Český rozhlas Dvojka začal právě dnes natáčet s naší kapelou. O životě stromů, písniček a básní si budeme přímo u pramene povídat s redaktorkou Alenou Blažejovskou. Jaro, léto, podzim a zima, rány na duši krajiny a cesta k nápravě, budou nosným tématem připravovaného pořadu. Krajina, hudba a slovo jako neoddělitelný obsah našeho snažení.

14.1.2018 TÍHA ŠLÉPĚJÍ (Jirka)

Přátelství je vyprázdněný pojem, pokud mu milující nedají smysl. Žiju s pocitem, že nejinak je tomu i u těch přátelství, která jsou již mimo současný prostor. Mluvím o pomyslném propojení s těmi, ke kterým tolik vzhlížíme a jejichž duch je naše zbožné přání. Jakub Deml a mystérium Tasova by vydalo na velikou knihu těch, kteří se snažili tu zvláštní přitažlivost uchopit, popsat a vysvětlit. Jsou to ty kameny v ostrůvcích bizarně pokroucených borů? Řeka Oslava? Vlnící se lány žit a krvácející večery? Nevím, ale jsem polapen. V hospodě U Dalasa se 10. března v 18 hodin setká slovo a hudba. Lyrický Listověj s otiskem Vysočiny a laskavý třebíčský písničkář Pavel Pokorný doprovodí v komponovaném pořadu slezské básníky Davida Bátora a Ondřeje Hložka.